Програма по сектори

Здравословна градска среда

Здравословна градска среда

За по-чист въздух: за независимо измерване на показателите му, включително органолептични (миризми); проактивна оповестителна система в случай на завишения, ефективно санкциониране на замърсителите; недопускане изгарянето на отпадъци в бургаската Топлофикация; ефективно ползване на градската газификация и топлофикация през отоплителния сезон, така че заедно с по-чистия въздух да осигурим отоплителен комфорт вместо днешната енергийна бедност; насърчаване предприемчивостта на всяко домакинство, желаещо със собствени усилия да повиши енергийната си ефективност по начин, отговарящ на неговите конкретни нужди.

За по-добро управление на отпадъците: Плащането на такса „Битови отпадъци” трябва да бъде обвързано с количеството на отпадъците, а не с цената на имота. Крайно време е да реализираме европейския принцип „замърсителят плаща” и да сложим край на несправедливото определяне на такса „Битови отпадъци”, която не стимулира отговорното отношение на гражданите към управлението на отпадъците. Гражданите трябва да бъдат насърчени финансово да генерират по-малко отпадъци и да ги сортират.

За по-зелен град: ще се борим срещу всяко решение, водещо до презастрояване на Бургас, в подкрепа на увеличаване на зелените площи; за въвеждане на стандарт за поддържане на градската зеленина, така че окастрените до голо градски дървета да останат спомен от миналото.

Програма по сектори