Програма по сектори

За адекватно и качествено здравеопазване

За адекватно и качествено здравеопазване

  1. Да се прекрати изкуственото, вредно и опасно разделение по бюрократични мотиви на екологията (опазването на околната среда) от здравеопазването! В новия Общински Съвет – Здравеопазване и Екология трябва да са тясно свързани административно, функционално и ефикасно! Един Зам. Кмет отговарящ за Здравеопазване и Екология! Спортът, в контекста на грижите на общината за създаването на полезни и здравословни навици и възпитание е тясно свързан с образованието! Спортната дейност трябва да мине към просветата – А Културата(!) –в град като Бургас е недопустимо да няма отделен административно изпълнителен ресорен отговорник! Зам. Кмет по Култура!
  2. Община Бургас е втория по големина акционер на УМБАЛ Бургас. Независимо от направеното до сега – общината е ДЛЪЖНИК на работещите в Бургаската болница – която на практика поема 100% от спешността на окръга – а през летните месеци – и на милиони туристи! Общината задължително да намери финансов ресурс за увеличаване на заплатите на Лекари, Сестри и Санитари в УМБАЛ Бургас – които са унизително ниски! *
  3. Община Бургас е собственик на още пет поликлиники, Белодробна Болница и т.н. досегашната общинска политика в здравеопазването показа, че общината се грижи по-вече за финансовите и други интереси на някои частни здравни заведения отколкото за собствените си такива! Да се изработят ясни приоритети и ефикасни мерки за развитието на здравните заведения – собственост на общината! Тяхната функция е преди всичко институционална а не търговска!
  4. През 2018 г. мин. Ананиев обеща 400 НОВИ линейки. Колко от тях са за Бургас? Колко от тях са пристигнали – и най важното – знае ли министъра каква част от бургазлии живеят в многоетажни жилища! И колко линейки са оборудвани с носилки, кресла и т.н. за сваляне на болни по стълбища и асансьори! Задължително всички линейки да се оборудват с подходящ хардуер за градска среда!
  5. Детско здравеопазване! Не само предизборeн шекер-сироп! Да има ясен и точен регистър на всички деца нуждаещо се от т.нар. ,,orphan drugs” – изключително скъпи и крайно скъпи лекарства за много редки заболявания. Общината да поеме постоянен мониторинг за наличието им и съответно заплащане при необходимост автоматично – по клинични критерии!
  6. Задължително продължаване на проучванията и постоянен мониторинг за алфа радиация (наличие на радон) в детските градини и училищата – само и единствено в интерес на децата а не в съгласно изсмукани от пръстите „програми“ за чието неизпълнение никой не носи отговорност!
  7. Постоянно оповестяване за наличието на ФПЧ във въздуха – ежедневно – на видимо место в Центъра! Да не откриваме топлата вода! Участие на общината в европейската мрежа – създадена от гражданите на Щутгарт https://luftdaten.info/ и българското продължение – https://airbg.info !

*По точка 2! Здравеопазване и екология са взаимосвързани –а и двете в контекста на общинското управление са пряко свързани с финанси и икономика и така:

Практически мерки за реализация на т.2!

А.
Намаляване кредитната задлъжнялост на УМБАЛ Б-с – нарастващия кредит и историята на неговото обслужване говори за абсолютна импотенция на десетилетия управление на Болницата!
Нарастващия кредит и неговото обслужване – лишава от възможност, а и служи за извинение за за липса на финансиране на иновативни методи и техника и допълнително увеличение на възнагражденията на Лекари/Сестри/Санитари.
Община Бургас ИМА В ЪЗМОЖНОСТ(!) чрез съгласувани действия с принципала (МЗ) да редуцира и предоговори голяма част от задълженията на УМБАЛ и да намали лихвените нива по дълга!

Б.
Общинското дотиране на определени определени медицински дейности в съответствие – перспективни в контекста на световната медицина а не на крайно – тесния кръгозор на „светила“ от местно значение! И в съответствие с процентното увеличение на държавната субсидия и частта разпределен за здравеопазване!

В.
Общината има свобода и процедурен капацитет с решение на общинския съвет да дофинансира (дотира) определени дейности които смята изключително значими за общината! Такива са бързата помощ, и профилактика и лечение на белодробните и алергични заболявания особено в детска възраст и т.н. профилактика на рака на белия дроб, и други специфично за фрада и региона заболявания! Дотирането и контрола по реализацията на така отпуснатите средства са изцяло ангажимент и задължение на общината и не зависят от държавната регулаторна намеса!

Г.
ОТПУСКАНЕ на целеви помощи за стимулиране заетостта на медицинския персонал – особено сестри в тежките отделения(!) Независимо от това, че УМБАЛ Б-с е най голямото и от стратегическо значение за района -, независимо от това, че болницата е с преобладаваща държавна собственост – общината може и е длъжна да създаде специална програма за стимулиране и задържане на местни медицински кадри – специализирана програма за целево финансиране! Местния бюджет има възможност да отдели средства за целево финансиране на квалификация, стимулиране на заплатите, и раздаване на допълнителни целеви средства за РЕАЛНО свършена работа – поправяйки несправедливостите и дефектите на порочната и нескопосана здравна система и „клинични пътеки“ това може да се обвърже с възможността за кариерно и професионално развитие именно в МБАЛ и т.н!

Д.
Ако здравеопазването се изтъква като един от най важните въпроси и приоритети на общината то и мерките за неговото подобряване трябва да са съответни!
Другото е само празни приказки за привличане на вниманието и създаване на грешна и подвеждаща представа за загриженост!
Мерките трябва да са конкретни и с ясна цел и видим хоризонт за изпълнение! Изпълнението на целта трябва да е публично достояние!
Трябва да има конкретно отговорни лица и динамична обратна връзка и надзор, обществен контрол от ресорната комисия и ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТ ПРЕД ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ!
ТАКА ЩЕ СЕ ВИДИ НА БАЗА КОНКРЕТНИ СТОЙНОСТИ КОЙ КАКВО ОБЕЩАВА И КАК ГО ИЗПЪЛНЯВА!

Е.
КРИЕНЕТО ЗАД БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЯСНЕНИЯТА КАК НЕЩО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ А ДРУГИ ФАНТАСМАГОРИИ МОЖЕ Е ДЕМАГОГИЯ И ЛИЦЕМЕРИЕ!

Програма по сектори