Програма по сектори

Спорт

Спорт

  • извършване на промени в настоящата наредба за спорта и определяне на ясни и прозрачни критерии за финансиране на общинските спортни клубове.
  • провеждане на обучение сред подрастващото поколение и родители, с цел превенция срещу затлъстяването на децата, с помощта на НПО и специалисти в тази област.
  • създаване на подходящи условия за развиване на масовия спорт, с цел подобряване на двигателната активност и координацията на движение сред подрастващите.

Проблемите, с които постоянно се сблъскват общинските спортни клубове, ще бъдат поставени на обществена дискусия, с цел намиране на най-оптималния вариант за тяхното решаване.

Програма по сектори