Програма по сектори

Образование

Образование

Бургас има необходимите ресурси, за да работи активно в сферата на образованието за съдържателна подкрепа на училищата. Подобряването на материалната среда е фундаментално, но не може да бъде единствен акцент.

Затова е важно:

  • Да се създадат програми, които да овластят педагогическите специалисти и да им предоставят необходимата професионална подкрепа за стимулиране на креативността и инициативността – финансиране на проекти на училища, които изпълняват проекти за обмен на добри практики в региона.
  • Структуриране на дейности, които да свържат местния бизнес с училищата за стартиране на съвместни инициативи, които да затвърдят разбирането, че изучаваното в училище не е самоцел, а богатство с практическа приложимост.
  • Разработване на програми включващи родителската общност и общественици, целяща изграждането на млади хора като активни граждани – работа на неправителствените организации от региона, за създаване на регионални инициативи в сферата на неформалното образование и широкото им партньорство с училища.
  • Финансиране на малки проекти за подобряване на учебната среда, реализирани от ученици с подкрепа от бизнеса.

Програма по сектори