Програма по сектори

Култура

Култура

  • Опазването да архитектурното и културно-историческото наследство да се изведе като приоритет. Експертност в детайлите, за разлика от досегашни реализации.
  • Създаване на обществен Консултативен съвет за естетическа градска среда, съставен от изтъкнати експерти.
  • Създаване на културна стратегия на града. Разделяне на култура от културно-масова дейност. Приключване с принципа: „колкото по-масово и безплатно, толкова по-добре“.
  • Оптимизиране на бюджета за култура. Сравнение с бюджетите на съпоставими градове. Преструктуриране на субсидиите според критерия „Постижения на национално и световно равнище“. Усъвършенстване и промени при съфинансиране на културни проекти.
  • Общинската власт да се откаже от творчески и експертни решения и да се съсредоточи в административната си функция, включително да намира средства от програмно финансиране и от бизнеса, да наема творци и специалисти, т.нар. аутосорсинг.

Програма по сектори