Кандидат за общински съветник

Таня Христова Божинова

Преференция №107.
66

Биография

Таня Божинова – експерт социални дейности и предоставяне на социални услуги за деца и възрастни. От 20 години работя в неправителствения сектор – привличане на средства по програми на ЕС и управление на проекти в социалната сфера, образованието и интеграцията на общности. Мотивирана съм да работя за промяна на социалните и интеграционни политики на местно ниво.

Документи

Няма публикации.