Кой и как укрепи брега на Росенец? Димитър Найденов със сигнал до прокуратурата

21.01.2021

Общинският съветник от “Демократична България” Димитър Найденов подаде сигнал в Окръжната прокуратура-Бургас във връзка с брегоукрепване, извършено в защитената зона “Бакарлъка” в лесопарка Росенец. 

Повод за сезирането на обвинението е мълчаливият отказ на директора на регионалната екоинспекция (РИОСВ-Бургас) Детелина Иванова да даде информация по сигнал на Найденов. Месеци наред поверената ѝ институция не извършва проверка и не дава отговор на питанията му дали брегоукрепването край летния сарай на Ахмед Доган е съгласувано с РИОСВ, минало ли е процедура по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), издадено ли е разрешение за дейностите и ако не – извършвана ли е проверка.

Според Закона за опазването на околната среда брегоукрепването представлява “крайбрежна дейност за борба с ерозията” и като такава подлежи на задължителна процедура по преценка за необходимостта от ОВОС. Отделно, конкретното брегоукрепване е в защитена зона и затова е необходима процедура по Закона за биологичното разнообразие.

Още на 1 септември 2020 г., докато на мястото още се работеше по брегоукрепването, Димитър Найденов сигнализира РИОСВ-Бургас за извършване на проверка. И досега обаче няма информация от институцията. 

В сигнала си до прокуратурата от сряда (20 януари) общинският съветник от “Демократична България” иска да се установи: в кои имоти е извършено брегоукрепването и чия собственост са те; кой е извършил дейностите, правени ли са проверки и какво са установили те; нарушени ли са местообитания, предмет на опазване в защитената зона; защо РИОСВ-Бургас вече месеци не извършва проверка и дали с това бездействие се нарушава закона.

“Напомням, че който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева”, коментира Найденов във връзка със сигнала си до прокуратурата.