Питаме кмета: Какво става с незаконните постройки на Росенец

14.01.2021

Защо незаконни постройки до летния сарай на Ахмед Доган в Росенец, за които има влязла в сила заповед за премахване, все още не са съборени? Такова питане до кмета на Бургас внесе общинският съветник от “Демократична България” Димитър Найденов.

По закон е задължение на общината да премахне незаконните сградите, ако за тях има влязла в сила заповед за това, но те още не са съборени от собствениците им. Найденов пита и на какъв етап е процедурата по премахването и дали Община Бургас е предвидила в бюджета си за 2021 г. средства за събаряне на незаконни строежи.

Ето пълния текст на питането:

До кмета на Община Бургас

ПИТАНЕ

От Димитър Георгиев Найденов, общински съветник, Демократична България – Обединение, Общински съвет – Бургас, мандат 2019-2023 г.

Относно: Премахване на незаконни постройки, находящи се на територията на Лесопарк “Росенец”.

Уважаеми г-н кмете,

За някои от постройките, находящи се на територията на Лесопарк “Росенец”, са съставени констативни актове за установяване на незаконен строеж от Община Бургас, като впоследствие са издадени и Заповеди за премахването им. Незаконните постройки са върху терен държавна собственост. Част от заповедите са влезли в сила, като е следвало незаконните постройки да бъадт премахнато за сметка на собственика на терена, т.е. държавата.

Към настоящия момент обаче собственикът на терена, в случая – държавата, не е изпълнил заповедите, като същите следва да се изпълнят принудително от органа, издал заповедите – Община Бургас.

Според публикации в медиите Община Бургас не изпълнява заповедите за премахване с аргумента, че липсват средства в Бюджет 2020 и същите следва да бъдат предвидени в бюджета за следващата година.

Предвид изложеното, моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Защо Заповедите за премахване на незаконните строежи не са изпълнени от Община Бургас?
  2. На какъв етап е процедурата по премахване на незаконните постройки?
  3. Предвидени ли са в Бюджета за 2021 г. на Община Бургас средства за премахване на незаконните строежи?

С уважение,

Димитър Найденов